Mati.

Orang yang mati kafir akan masok neraka.

Comments